Actueel: Medische hulp aan Terai

De overstromingen in het zuiden van Nepal hebben al tientallen slachtoffers gemaakt en dat aantal neemt snel toe. Duizenden gezinnen zijn op de vlucht voor het water en de aardverschuivingen. Veel mensen en kinderen zijn dakloos nadat het water en modder hun huizen verzwolgen heeft. Himalayan Care Hands is een hulpactie gestart, samen met de collega’s in Nepal en de bevriende reisorganisaties van MyHimalaya en Himalayan Dream Team.

Op dit moment is belangrijk dat er medische hulp (medical camps), tenten, dekens, kleding, voedsel en medicijn ingekocht worden. Onze vrijwilligers en onze medische staf in Kathmandu staan klaar om die hulpgoederen naar de getroffen gebieden te brengen.

100% van de donaties komen toe aan de aanschaf en distributie van die hulpgoederen. Alle kleine en grote donaties zijn welkom om snel in te grijpen.

Doneren kan via overmaking per bank (zie onder). Donateurs van een ANBI mogen hun giften bovendien aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Graag sturen wij u een verklaring van uw gift toe.

Himalayan Care Hands voldoet aan de eisen van de Belastingdienst en heeft een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten. U kunt de beschikking inzien op http://www.anbi.nl.

Himalayan Care Hands is een non-for-profit organisatie, hetgeen betekent dat we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de vereiste donaties voor de volle 100% besteed worden aan de doelstellingen van het project. HCH medewerkers zijn niet in loondienst, worden niet beloond, werken zonder eigen belang, maar bieden zorg met de ‘handen uit de mouwen’ .

Als u geïnteresseerd bent om dit urgente project te steunen, volgen hier onze bankgegevens.

U kunt uw donaties overmaken naar
Rekeningnummer Rabobank:
Stg. Himalayan Care Hands Holland: 1382.57.698
BIC: RABONL2U IBAN: NL78RABO0138257698

De donaties en de besteding daarvan worden vermeld in onze jaarverslagen.