Brandbrief Thali school

Omdat het zo’n sympathiek project is, gedragen door zoveel donateurs, willen we graag nog eens de aandacht vestigen op het ontbreken van de laatste fondsen om het project te doen slagen.

Op 30 km van Kathmandu ligt Thali, een kleine gemeenschap in de groene vallei rondom de hoofdstad. De bevolking leidt voornamelijk een agrarisch bestaan. Ze behoren volgens de Hindoeïstische cultuur vrijwel allemaal toe aan de laagste ‘kastes’. Dit verwerpelijke maatschappelijk stratificatie systeem deelt mensen in van ‘hoog naar laag’ en is vooral in buurland India nog in gebruik. In Nepal wordt dit systeem bij de nieuwe generaties verworpen. Het leidt er evenwel nog toe dat deze gemeenschappen achtergesteld worden bij sociale voorzieningen van overheidswege, waaronder gezondheidszorg en onderwijs. Himalayan Care Hands (HCH), een kleinschalige Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die al jaren actief is in Nepal, heeft zich het lot van een kleine basisschool aangetrokken die door de aardbevingen in 2015 zwaar beschadigd werd en onbruikbaar is geworden. De ongeveer 50 kinderen ontberen sinds een jaar een schoolgebouw en krijgen les in geïmproviseerde lokalen: de stallen waar voorheen het stro en voedsel voor het vee werd opgeslagen. De overheid betaalt enkel de salarissen van de vier onderwijzers en levert een kleine bijdrage in de schoolmaterialen.

De ouders van de scholieren hebben geen financiële middelen om hun kinderen naar school te sturen. Er wordt een kleine bijdrage verwacht voor schooluniformen, boeken en schriften en de lunch op school, maar dat is voor hun onmogelijk. Voor zover er al ouders in beeld zijn, want een deel van de kinderen heeft (een of beide) ouders verloren bij de aardbevingen. Sinds 2014 verzorgt de stichting Himalayan Care Hands de lunches en betaalt het salaris van de kok. Ook wordt regelmatig geld ingezameld voor kleding en andere benodigdheden voor de kinderen.

De vier enthousiaste onderwijzers geven met zeer beperkte middelen toch met veel passie les aan de 50 kinderen. Het grootste probleem is nu een schoolgebouw voor de kinderen te realiseren waardoor ze weer goed en op een goede manier onderwijs kunnen volgen.

Doel:

HCH heeft een plan laten ontwerpen waarbij het bestaande gebouw hergebruikt kan worden door het te verstevigen, herstellen en uit te breiden (ook met het oog op de verwachte toekomstige grotere aantallen kinderen). Deze plannen en de daarbij horende begroting zijn bijgevoegd.

Uitvoering:

Tot op heden zijn € 9.000 ingezameld, die in de periode dat 15 vrijwilligers uit Nederland er werkten, uitgegeven zijn aan de materialen voor de herbouw van de school. Door hun inzet konden maar liefst drie weken lang de kosten van meerdere bouwvakkers uitgespaard worden. Maar om de bouw niet te laten stagneren en een spoedige ingebruikname door de onderwijzers en kinderen mogelijk te maken, zijn voor de afbouw van de begane grond van de school nog € 5.000 nodig.

Voor de realisatie van de nieuwe lokalen op de eerste verdieping, resteren nog een verdere € 8.000 aan te maken kosten, waarmee voor in totaal slechts  € 22.000 een complete school is gebouwd.

Toekomst

We streven, zoals bij al onze projecten, naar verzelfstandiging van het project; het is een eenmalige bijdrage aan de structuur (schoolgebouw) en we doen aan capaciteitsopbouw (coaching om zelfstandig de exploitatie van de school mogelijk te maken) zodat er geen afhankelijkheidsrelatie ontstaat. Enkel voor eenmalige uitbreidingen of bijv. aanschaf materialen zullen we later waar mogelijk bijstaan.

Help ons, iedere steen draagt letterlijk bij aan de succesvolle afronding van dit project. En de kinderen kunnen weer naar school.

viber-image2