Eerste lustrum Himalayan Care Hands

De stichting Himalayan Care Hands Holland bestaat vandaag vijf jaar. In 2011 zijn we begonnen, als enthousiaste Nepal reizigers die geïnvolveerd raakten in de sociale problematieken in het land. Niemand van ons die toen weet had van Nepal als ontwikkelingsland, als een van de armste naties ter wereld waarin ongelijkheid heerst en grote groepen mensen geen toegang hebben tot onderwijs en gezondheidszorg. We kenden Nepal alleen als een avontuurlijke en kleurrijke vakantiebestemming in de Himalaya. De sociale statistieken zijn sinds 2011 wel verbeterd, maar nog steeds leeft bijna 30% van de Nepalezen onder de armoedegrens van USD 1,25 per dag en is de kans dat je voor je vijftiende levensjaar overlijdt bijna 20%. Vorig jaar werd met de verwoestende aardbevingen pas voor veel mensen duidelijk hoe gebrekkig de infrastructuur in Nepal is.

Als kleine stichting hebben we toch een belangrijke bijdrage kunnen leveren met onze projecten, zowel in het onderwijs als in de gezondheidszorg. In ons jaarverslag over 2015 hebben we ook niet voor niets de slogan ‘waarin een kleine stichting groot kan zijn’ opgenomen. We kijken met trots en dankbaarheid naar de realisatie van een ziekenhuis in het afgelegen Mainapokhari, waar voorheen 60.000 mensen verstoken bleven van professionele gezondheidszorg. We hebben met rijk gevulde laptops onderwijs mogelijk gemaakt in Singhiyahi waar geen scholen staan. Docenten in Alapot ondersteund met onderwijsmaterialen, Engelse les verzorgd voor kinderen op een dovenschool in Banepa, een voedselprogramma gestart voor kinderen uit de laagste sociale klasse in Thali. Ook hebben we de heropbouw van twee scholen ter hand genomen, medische apparatuur geschonken aan kleine, lokale medische hulpposten. Na de aardbevingen in 2015 hebben we direct (ter plaatse) hulp geboden bij het bouwen van tijdelijke huisvesting voor 60 gezinnen en voedsel- en kledingpakketten gebracht naar meer dan 300 gezinnen in afgelegen bergdorpen.

Het is een greep uit kleine en grotere activiteiten die we dankzij de dankbare giften van veel individuele donateurs en organisaties mogelijk hebben kunnen maken. We zijn een kleine en daardoor wendbare stichting gebleken, vooral ook dankzij een eigen netwerk in Nepal. We hebben slagvaardig en effectief hulp kunnen bieden daar waar nodig.  Trots en dankbaar zijn we. Dankbaar ook omdat er geen grotere beloning denkbaar is dan een glimlach te toveren op de gezichten van mensen die om hulp verlegen zitten.

Op onze nieuwe website, gelanceerd voor ons eerste lustrum, kunt u alles terugvinden over onze succesvol afgeronde en bestaande projecten. We kijken met optimisme en een niet aflatend enthousiasme vooruit naar de start van het tweede lustrum waarin we wederom vertrouwen op uw steun!