Einde markeert nieuw begin

De vijftien vrijwilligers van Jeugdkring Chrisko staan op het punt Nepal weer te verlaten. Maar niet zonder een blijvende indruk te hebben gemaakt in het dorpje Thali. Daar is met veel handen een begin gemaakt met de wederopbouw van de plaatselijke basisschool. Na de verwoestende effecten van de aardbevingen gloort er weer hoop voor de kinderen en docenten. 

In verzengende hitte staan de 12 meisjes en jongens, samen met twee ouders en een kwieke oudere te graven en in lange rijen puin te verslepen in rieten manden. Dagen lang. Zonder discussie, want het doel is duidelijk: laten zien dat in eenheid door veel handen veel bereikt kan worden. De dorpelingen bekijken de bouwdrukte van afstand, met respect en verwondering. Sommige kinderen helpen mee, na schooltijd. Ook zij bewonderen de groep Nederlanders die in plaats van een vakantie zich hier uit de naad werken. In Nepal, zo ver van huis. Duizenden euro’s hebben ze ingezameld om het project mogelijk te maken. Nu de helft bijna binnen is van de noodzakelijke 20.000 euro’s, is besloten te starten. Nu is de fundering vrijwel klaar en wordt opgemetseld, het eerste zichtbare resultaat van de nieuwbouw.

We willen en zullen het project ook tot een goede afronding brengen. Daarvoor is verdere financiële hulp nodig. Als u geïnspireerd bent geraakt door hun verhaal, maak dan een bijdrage over op ons bankrekeningnummer onder vermelding van Thali.

Het bestuur dankt de groep van harte voor de geweldige prestatie!