HCH start Google class

Sinds vandaag is het mogelijk voor artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, maar ook voor leerkrachten en studenten ondersteuning te krijgen bij hun werk of in het onderwijs. Vooral op afgelegen plaatsen is de toegang tot kennis alleen mogelijk via internet en lang niet alles is daar (goed) vindbaar. De nieuwe elektronische leeromgeving Google Class biedt uitkomst en zo zijn Rick van Uum, Albert Kampermann en Wilfried Vandermeeren gestart met het bouwen van kennisbanken, onder andere een ‘Medical school’ en een ‘English Lessons school’. Beide voorzien in een grote behoefte aan kwaliteitsvolle voorlichtings- en onderwijsmaterialen. Beide klassen worden gratis ter beschikking gesteld.