Philips doneert echo apparaat

Dit verhaal gaat over een speciale donatie van een diagnostisch Sonos 7500 ultrasound systeem  van de Philips Healthcare Aademy in Best aan een kleine kraamkliniek in Mainapokhari.

Eind vorig jaar begon het systeem aan een lange reis van 8.000 km vanaf de Philips campus in Best. Begin maart arriveerde het systeem bij de kliniek. De kliniek fungeert als enige artsenpost in een uitgestrekt gebied voor 60.000 inwoners. De kliniek wordt bemand door slechts een arts en enkele verpleegkundigen. Het Sonos systeem is voor hen een ‘geschenk uit de hemel.. .. een life-saver’, zo zien zij het zelf.

In 2013 is er door de stichting Himalayan care Hands (HCH), grotendeels op eigen financiële kracht en onder eigen regie, in Mainapokhari een kliniek voor kraamverzorging gebouwd. Aanleiding voor de bouw van deze kliniek is het hoge sterftecijfer en het hoge aantal complicaties onder zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap en in het kraambed. Momenteel werkt men in de kliniek met diagnostische apparatuur van voornamelijk Chinese ‘makelij’. Deze apparatuur is in 2013 aangekocht met een zeer beperkt budget. De betrouwbaarheid van deze apparatuur laat te wensen over. Zo is slechts een op de drie röntgenfoto’s bruikbaar voor diagnose.
De kliniek in Mainapokhari draait desalniettemin goed, rekening houdend met de beperkte mogelijkheden die er zijn qua medisch personeel en de staat van diagnostische apparatuur. Door mond-tot-mond reclame is de bekendheid van de kliniek in de regio enorm gestegen, en daarmee onvermijdelijk ook de toestroom van patiënten. De stichting HCH heeft
m.b.v. fondsenwerving het bedrag bij elkaar gekregen waarmee, samen met lokale middelen, de uitbreiding van de kliniek met een eerste verdieping en de aanschaf van een ‘second-hand’ ambulance kan worden gefinancierd.

De Philips Healthcare Academy werd begin 2015 door de stichting Himalayan care Hands benaderd met het verzoek om hulp bij de invulling van de primaire behoeften op het gebied van diagnostiek binnen de kliniek van Mainapokhari. De Academy in Best heeft dit verzoek ter harte genomen. Binnen de afdeling Ultrasound bleek een Sonos 7500 trainingssysteem beschikbaar voor een ‘second life’ in de kliniek in Mainapokhari. Het Sonos systeem is een zeer geavanceerd systeem met vele diagnostische functies. Omdat de kliniek verder niet beschikt over vergelijkbare apparatuur, is dit systeem voor de kliniek een ‘life-saver’. De arts kan nu met een snelle en betrouwbare diagnose bepalen of de patient in de kliniek behandeld kan warden of dat de patient voor behandeling naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Kathmandu moet, hetgeen een moeizame en gevaarlijke reis van ca. 8 uur door bergachtig terrein betekent.

Met de beschikbaarheid van dit Sonos systeem van de Healthcare Academy was de klus natuurlijk nog niet geklaard. Hoe krijgen we dit systeem van Best naar Nepal? Gelukkig was Philips Healthcare Refurbished Systems bereid om de logistiek, inclusief transport, voor haar rekening te nemen. Na een positieve toetsing van de donatie door de GBP Compliance Office werd met hulp van de afdelingen Export Sales & Business Development en is het contract voor deze donatie opgesteld.

Na een intensieve logistieke voorbereiding was de Sonos eind vorig jaar klaar voor vertrek richting Nepal. De reis bleek echter allesbehalve voorspoedig te verlopen. De vlucht vanuit Amsterdam naar het Indiase Kolkata verliep zoals gepland. Vandaaruit ging het per vrachtauto verder richting Nepal. Eenmaal aangekomen bij de grens van Nepal bleek dat er nog een paar formele stempeltjes van de Nepalese minister van Handel nodig waren om het systeem door te laten. Dit werd geregeld door de Himali Health Cooperative Society, de beheerder van de kliniek. Na 2 maanden van wachten (de minister was op reis), stonden de stempeltjes op de juiste documenten en mocht het systeem verder via Kathmandu naar de kliniek in Mainapokhari.
Bij aankomst in de kliniek hebben medewerkers van Hospitech uit Kathmandu, ‘channel’ partner voor Philips India in Nepal, het systeem uitgepakt en geïnstalleerd. Applicatie training voor de arts en verpleegkundigen werd gegeven in de kliniek door een lokale trainer in samenwerking met Philips India. De kliniek is zeer ingenomen met de genereuze inzet waarmee Philips en haar medewerkers dit project hebben weten te realiseren.

In dit donatie project is sprake van een buitengewoon fantastische en unieke samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen Philips Healthcare met een gezamenlijk doel, namelijk een bijdrage te leveren aan de verbetering van kwaliteit van de diagnostiek in de kliniek van Mainapokhari in Nepal.
Himalayan care Hands Holland, de Nederlandse tak van deze Nepalese stichting, is bijzonder erkentelijk en dankbaar voor de inzet van allen die hebben bijgedragen aan dit speciale project. Een speciaal woord van dank aan Otto Zerdoner, trainer/coach MR bij de Healthcare Academy in Best, voor de initiatie en begeleiding van dit project vanaf begin tot aan het ‘happy end’.