Scouts starten empowerment pilot Alapot

We kennen ze nog goed van de restauratie van de openbare school in Gorkha, de Scouts en Gidsen St.-Bavo Eversel met hun actieprogramma ‘samen voor Nepal’. Na de aardbevingen in Nepal hebben ze jarenlang in België geld ingezameld om daarmee de beschadigde gebouwen een facelift te geven. Met hun eigen handen, want in 2017 zijn zij naar het verlaten Shreenathkot afgereisd om met eigen ogen te zien waarom hun hulp zo nodig en waardevol is. Nu, twee jaar later is de herinnering aan Nepal en hun werk nog springlevend. Deze keer gaan ze samen met ons werken aan de verbetering van de achterstandssituatie van een groep vrouwelijke analfabeten in Alapot. Het doel is ze vaardigheden te leren om een financieel onafhankelijke positie te kunnen bekleden op de arbeidsmarkt.

Het idee van de pilot komt van leerkrachten van de Bal Bikas school in Alapot, eveneens een bekende van Himalayan Care Hands. Ook hier heeft de stichting met hulp van o.a. Award Nederland de schoolgebouwen van deze grote school gerestaureerd. De plaats Alapot wordt grotendeels bewoond door Thalit, de laagste kaste, wat erop neerkomt dat ze religieus gezien niet als ‘volwaardige’ mensen worden gezien. Dit verwerpelijke systeem zorgt ook in de dagelijkse praktijk voor grote sociale isolatie en minder toegang tot de reguliere onderwijsvoorzieningen. Op kleine schaal proberen we dit te doorbreken door juist deze basisfaciliteiten te creëren en open te stellen voor achtergestelde groepen. Met name de positie van vrouwen, die vaak over onvoldoende of geen lees- en schrijfvaardigheden beschikken, is zorgelijk. Zij zijn volledig afhankelijk van familie of een huwelijk om in hun bestaan te kunnen voorzien.

Samen met Bal Bikash wordt een empowerment programma opgesteld waarin circa 170 vrouwen uit deze doelgroep de kans krijgen (gratis) lessen te volgen waarbij beroepsvaardigheden worden opgedaan voor veelvoorkomende (betaalde) werkzaamheden op het gebied van brei- en naaiwerk, kleding maken, gezichts- en huidverzorging. Daarbij leren ze ook voldoende vaardigheden op het gebied van rekenen, schrijven en lezen. Maar ook voorlichting hoort daarbij om meer inzicht te doen ontstaan in de factoren die van invloed zijn op hun persoonlijke situatie en zo de eigen weerbaarheid te vergroten.

Voor deze ‘vocational training’ wordt een extra leerkracht aangesteld voor de groep(en) en wordt voorzien in alle benodigde leermaterialen. Een eerste pilot kan, dankzij funding van de scouts, al op korte termijn gepland worden.