Thali ijvert door na afscheid Chrisko

De Heerlense jeugdkring Chrisko is huiswaarts na een drie weken lange werkvakantie. Wat heet vakantie? De 15 paar handen hebben in hun tweede jaar van support aan de basisschool in Thali opnieuw bewezen dat jong en oud als eensgezind team bergen kunnen verzetten. In een onnavolgbare spurt herrees een hekwerk rondom de bovenetage van het hoofdgebouw, werden lokalen geschilderd, verlichting aangelegd. En alsof dat nog niet genoeg was, werd langs de dependance een fundering uitgegraven voor een keermuur om landverschuivingen tegen te gaan. Een sleuf van meer dan 30 meter lang. Opnieuw is door de groep een jaar lang geld opgehaald in Nederland, van kleine donaties tijdens ludieke activiteiten tot verrassend grote bijdragen via de vastenaktie. Gelukkig stroomde het geld voor de herbouw in ruime mate binnen. Terecht, want het project is broodnodig en appeleert aan de gulle gever om de kinderen in Thali een toekomst door goed onderwijs te geven.

In Thali gaat de bouw intussen verder. Er wordt met man, nee, beter met vrouw en macht gewerkt aan de realisatie van de muur en een gebouwtje met nieuwe toiletten. Als ook die gereed zijn, mogen we dankbaar en met trots op een megaprestatie terugkijken die tot stand is gekomen door overtuiging van de groep om iets te kunnen en willen betekenen in Nepal. Ook in Thali raakt men ervan doordrongen dat waar een wil ook een weg is. We zijn de jeugdkring Chrisko, hun familie en natuurlijk de vele donateurs zeer erkentelijk voor hun genereuze bijdrage en inspiratie!

Alle blogverhalen van de stichting over hun Nepal bezoek zijn terug te lezen op: http://www.jeugdkringchrisko.nl/nepal/